U kunt veilig zwemmen in de aangewezen zwemplassen tijdens het zwemseizoen.

Stukken inzien

Het besluit en de bijlage kunt u inzien vanaf 14 februari 2019 tot en met 28 maart 2019. U kunt de stukken downloaden. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het provinciehuis, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur.

Beroep Rechtbank

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen 6 weken beroep instellen bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. De beroepstermijn begint te lopen op de dag na de bekendmaking van dit besluit. U dient een kopie van deze beslissing op bezwaar met uw beroepschrift mee te zenden naar de rechtbank. Het toezenden van alle op de zaak betrekking hebbende stukken is niet nodig. Deze stukken zal de rechtbank bij het college opvragen.

Inlichtingen

Voor vragen over dit besluit en de verdere procedure neemt u contact op met de heer B.J. Jansen van de Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant, telefoon: (088) 369 0354, e-mail b.jansen@odzob.nl

Contact

Besluit aanwijzing zwemwater 2019

Zie ook