Verkeer en vervoer: Veiligheid (3)

  1. Verkeer en vervoer - Verkeers- en vervoersprojecten GGA, subsidie

    30-07-2021

    Gemeentelijke projecten die zijn opgenomen in het regionaal uitvoeringsprogramma van een GGA-regio komen voor een subsidie in aanmerking. Het gaat hierbij om infrastructurele en niet-infrastructurele projecten. Projecten gericht op het fysiek toegankelijk maken van haltes en het aanschaffen en plaatsen van haltemeubilair zijn ook subsidiabel.

    Bron: Producten