Ruimtelijke ordening en infrastructuur: Ruimtelijke ordening (6)