Ruimtelijke ordening en infrastructuur: Plattelandsontwikkeling (4)

  1. Stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant, subsidie

    04-03-2021

    De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. Deze grondeigenaren kunnen een vergoeding aanvragen voor de aanleg en het beheer van landschapselementen en wandelpaden over boerenland. Daarbij horen ook vergoedingen als tegemoetkoming voor de inbreng van landbouwgrond bij de aanleg van nieuwe landschapselementen.

    Bron: Producten