Onderwijs en onderzoek: Onderzoek, innovatie en kennisoverdracht (5)

 1. Economie en innovatie - Green Deal: biobased economy - campusfaciliteiten, subsidie

  22-01-2019

  Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het ontwikkelen of doorontwikkelen van campussen. Rechtspersonen en een samenwerkingsverband van rechtspersonen kunnen de subsidie aanvragen. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een lening.

  Bron: Producten
 2. Economie en innovatie - Kredietunies, subsidie

  22-01-2019

  Kredietunies (= coöperaties met als doel kredietverstrekking door ondernemers aan ondernemers), kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten voor het versterken van hun marktpositie naar zowel kredietgevers als kredietnemers, het versterken van de capaciteit en kwaliteit van kredietbeoordeling en de professionalisering van de organisatie.

  Bron: Producten
 3. OPZuid 2014-2020, Cofinanciering versterking innovatiesysteem, subsidie

  04-12-2018

  Particulieren en rechtspersonen, die ook subsidie hebben aangevraagd op grond van de Subsidieregeling OPZuid, kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het versterken en verbreden van het innovatiesysteem.

  Bron: Producten
 4. OPZuid 2014-2020, Versterking innovatiesysteem, subsidie

  04-12-2018

  Particulieren, rechtspersonen en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem. Dit geldt specifiek binnen de topclusters Maintenance, Biobased en Logistiek en het stimuleren van open innovatie binnen deze clusters door middel van bijvoorbeeld living labs en proeftuinen. Samenwerking tussen bedrijven, publieke instellingen en eindgebruikers staat daarbij centraal. Maar ook samenwerking in nieuwe combinaties. Denk hierbij aan cross-overs vanuit de genoemde topclusters met andere nationale en internationale topclusters.

  Bron: Producten
 5. PMWP - Zicht op wijst, subsidie

  18-12-2018

  Projecten die gericht zijn op het zichtbaar maken van het breukenstelsel van de Peelrandbreuk en wijst komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Ook het vergroten van de bekendheid en herkenbaarheid van de Peelrandbreuk, wijst en het Geopark Peelhorst in oprichting in woord en beeld is subsidiabel.

  Bron: Producten