Natuur en landschap: Waterhuishouding (4)

  1. Natuurnetwerk - verwerving, functiewijziging en inrichting EVZ's en stapstenen, subsidie

    02-03-2020

    Projecten voor het aanleggen van een ecologische verbindingszone komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Dit kan gaan om een natte of droge ecologische verbindingszone of om stapstenen

    Bron: Producten