Natuur en landschap: Ecologie, flora en fauna (14)

 1. Natuurnetwerk - verwerving, functiewijziging en inrichting EVZ's en stapstenen, subsidie

  30-07-2021

  Projecten voor het aanleggen van een ecologische verbindingszone komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Dit kan gaan om een natte of droge ecologische verbindingszone of om stapstenen

  Bron: Producten
 2. Natuurnetwerk - verwerving, functiewijziging en inrichting NNB (niet zijnde EVZ), subsidie

  30-07-2021

  Projecten voor grondverwerving, functiewijziging en inrichting van het Natuurnetwerk Noord-Brabant (niet zijnde EVZ) komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Een combinatie van verwervingsactiviteiten is ook subsidiabel.

  Bron: Producten
 3. PMWP - Robuuste en toekomstbestendige watersystemen, subsidie

  30-07-2021

  Projecten voor verdrogingsbestrijding, beek- en kreekherstel, opheffen van een vismigratieknelpunt, waterberging in het landelijk gebied en klimaatrobuuste watersystemen in het beheergebied van Deltaplan Hoge Zandgronden, komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

  Bron: Producten
 4. Stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant, subsidie

  26-08-2021

  De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. Deze grondeigenaren kunnen een vergoeding aanvragen voor de aanleg en het beheer van landschaps-, en waterelementen, wandelpaden over boerenland en randen. Daarbij horen ook vergoedingen als tegemoetkoming voor de inbreng van landbouwgrond bij de aanleg van nieuwe landschapselementen.

  Bron: Producten
 5. Transitie veehouderijen - Inspiratiebedrijven natuurinclusieve landbouw, subsidie

  03-09-2021

  Projecten die zich richten op het inspireren van andere veehouderijen van zowel de financieel-economische als de technische aspecten van de natuurinclusieve landbouw komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Het inspireren geschiedt door middel van het aanbieden van voorlichting, kennisoverdracht of demonstratieprojecten.

  Bron: Producten