Natuur en landschap: Ecologie, flora en fauna (10)

 1. Natuur - Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten, subsidie

  17-12-2018

  Rechtspersonen, of samenwerkingsverbanden van rechtspersonen (en natuurlijke personen), kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het behoud of herstel van leefgebieden van prioritaire bedreigde plant- of diersoorten.

  Bron: Producten
 2. Natuur - Natura 2000/PAS, subsidie

  17-12-2018

  Projecten die zich richten op het uitvoeren van PAS-herstelmaatregelen of Natura 2000-maatregelen komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Ook projecten die betrekking hebben op het inrichten van nieuwe natuur op de voor PAS benodigde percelen zijn subsidiabel.

  Bron: Producten
 3. PMWP - Zicht op wijst, subsidie

  18-12-2018

  Projecten die gericht zijn op het zichtbaar maken van het breukenstelsel van de Peelrandbreuk en wijst komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Ook het vergroten van de bekendheid en herkenbaarheid van de Peelrandbreuk, wijst en het Geopark Peelhorst in oprichting in woord en beeld is subsidiabel.

  Bron: Producten