Natuur en landschap: Ecologie, flora en fauna (9)

 1. Natuur - Leefgebied van de bij, subsidie

  19-10-2020

  Gemeenten die overstappen op ecologisch wegbermbeheer van gemeentewegen buiten de bebouwde kom komen in aanmerking voor subsidie. Ook privaatrechtelijke rechtspersonen of samenwerkingsverbanden daarvan kunnen subsidie aanvragen voor het verbeteren van het leefgebied van bijen op percelen met een agrarische bestemming. 

  Bron: Producten
 2. Natuurnetwerk - verwerving, functiewijziging en inrichting EVZ's en stapstenen, subsidie

  14-08-2020

  Projecten voor het aanleggen van een ecologische verbindingszone komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Dit kan gaan om een natte of droge ecologische verbindingszone of om stapstenen

  Bron: Producten
 3. Natuurnetwerk - verwerving, functiewijziging en inrichting NNB (niet zijnde EVZ), subsidie

  14-08-2020

  Projecten voor grondverwerving, functiewijziging en inrichting van het Natuurnetwerk Noord-Brabant (niet zijnde EVZ) komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. 

  Bron: Producten
 4. Stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant, subsidie

  22-10-2020

  De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. Deze grondeigenaren kunnen een vergoeding aanvragen voor de aanleg en het beheer van landschapselementen en wandelpaden over boerenland. Daarbij horen ook vergoedingen als tegemoetkoming voor de inbreng van landbouwgrond bij de aanleg van nieuwe landschapselementen.

  Bron: Producten