Milieu en energie: Lucht, stank, geluid (5)

  1. Transitie veehouderijen - Stalsystemen first movers en jonge veehouders, subsidie

    28-02-2019

    Veehouders die een innovatief stalsysteem met bronaanpak in hun stal aanleggen, kunnen subsidie ontvangen. Welke systemen in aanmerking komen, kunt u in de regeling terugvinden. Per innovatief stalsysteem worden maximaal 5 subsidies verstrekt.

    Bron: Producten