Milieu en energie: Duurzaamheid en klimaat (8)

 1. Natuur - Natura 2000/PAS, subsidie

  17-12-2018

  Projecten die zich richten op het uitvoeren van PAS-herstelmaatregelen of Natura 2000-maatregelen komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Ook projecten die betrekking hebben op het inrichten van nieuwe natuur op de voor PAS benodigde percelen zijn subsidiabel.

  Bron: Producten
 2. Natuur - Ondernemen voor natuur, subsidie

  13-11-2018

  Projecten die zich richten op de aanleg van nieuwe natuur, komen in aanmerking voor subsidie. Ook het opstellen en uitvoeren van een businesscase gericht op het beheren van natuur en landschap en de biodiversiteit van gronden die binnen en buiten landgoederen liggen, is subsidiabel. Tot slot zijn ook plannen die nieuwe bronnen van inkomsten ontwikkelen voor de natuur en het landschap subsidiabel. Ondernemingen en eigenaren van landgoederen, kunnen subsidie aanvragen.

  Bron: Producten