Milieu en energie: Duurzaamheid en klimaat (10)

 1. PMWP - Klimaatrobuuste zoetwatervoorziening Deltaplan Hoge Zandgronden overige doelgroepen, subsidie

  08-11-2019

  Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen voor projecten die de klimaatbestendigheid van de zoetwatervoorziening verbeteren. Dit mogen zowel uitvoeringsprojecten als onderzoek- en ontwikkelingsprojecten zijn.

  Bron: Producten
 2. Transitie veehouderijen - Stalsystemen first movers en jonge veehouders, subsidie

  19-04-2019

  Veehouders die een innovatief stalsysteem met bronaanpak in hun stal aanleggen, kunnen subsidie ontvangen. Welke systemen in aanmerking komen, kunt u in de regeling terugvinden. Per innovatief stalsysteem worden maximaal 5 subsidies verstrekt.

  Bron: Producten