Milieu en energie: Duurzaamheid en klimaat (12)

 1. Natuur - Ondernemen voor natuur, subsidie

  18-06-2019

  Projecten die zich richten op de aanleg van nieuwe natuur, komen in aanmerking voor subsidie. Ook het opstellen en uitvoeren van een businesscase gericht op het beheren van natuur en landschap en de biodiversiteit van gronden die binnen en buiten landgoederen liggen, is subsidiabel. Tot slot zijn ook plannen die nieuwe bronnen van inkomsten ontwikkelen voor de natuur en het landschap subsidiabel. Ondernemingen en eigenaren van landgoederen, kunnen subsidie aanvragen.

  Bron: Producten
 2. Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020, Koolstofarme economie, subsidie

  20-11-2018

  Voor de periode 2014-2020 stelt de Europese Unie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 113 miljoen Euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Zuid-Nederlandse economie tot een sterke en dynamische kenniseconomie.

  Bron: Producten
 3. Transitie veehouderijen - Stalsystemen first movers en jonge veehouders, subsidie

  19-04-2019

  Veehouders die een innovatief stalsysteem met bronaanpak in hun stal aanleggen, kunnen subsidie ontvangen. Welke systemen in aanmerking komen, kunt u in de regeling terugvinden. Per innovatief stalsysteem worden maximaal 5 subsidies verstrekt.

  Bron: Producten