Milieu en energie: Drinkwater, oppervlaktewater (7)

  1. PMWP - Robuuste en toekomstbestendige watersystemen, subsidie

    30-07-2021

    Projecten voor verdrogingsbestrijding, beek- en kreekherstel, opheffen van een vismigratieknelpunt, waterberging in het landelijk gebied en klimaatrobuuste watersystemen in het beheergebied van Deltaplan Hoge Zandgronden, komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

    Bron: Producten