Milieu en energie: Bodem en grond (5)

 1. Bodemsanering bedrijventerreinen, subsidie

  29-10-2019

  Bent u eigenaar of erfpachter van een bedrijfsterrein met verontreinigde bodem dat u wilt saneren? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie. Voorwaarde is dat u voor 1995 eigenaar van het terrein was dat verontreiniging voor 1975 veroorzaakte. Soms wordt hier een uitzondering op gemaakt. U kunt de subsidie aanvragen bij de provincie.

  Bron: Producten
 2. Natuurnetwerk - Kavelruil, subsidie

  11-12-2020

  Projecten gericht op de totstandkoming van een kavelruil komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Het project moet gericht zijn op het toevoegen van minimaal 25% van de uitgeruilde grond aan het Natuur Netwerk Brabant.

  Bron: Producten