Milieu en energie: Bodem en grond (5)

 1. Bodemsanering bedrijventerreinen, subsidie

  29-10-2019

  Bent u eigenaar of erfpachter van een bedrijfsterrein met verontreinigde bodem dat u wilt saneren? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie. Voorwaarde is dat u voor 1995 eigenaar van het terrein was dat verontreiniging voor 1975 veroorzaakte. Soms wordt hier een uitzondering op gemaakt. U kunt de subsidie aanvragen bij de provincie.

  Bron: Producten
 2. Groen Ontwikkelfonds Brabant -behoud en herstel van wijst in combinatie met natuurontwikkeling, subsidie

  13-06-2019

  Projecten die zich richten op het verwerven van grond of beëindigen van een pacht- of erfpachtovereenkomst ten behoeve van het behoud en herstel van wijst in combinatie met natuurontwikkeling, kunnen in aanmerking komen voor subsidie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

  Bron: Producten