Milieu en energie: Bodem en grond (3)

 1. Bodemsanering bedrijventerreinen, subsidie

  22-01-2019

  Bent u eigenaar of erfpachter van een bedrijfsterrein met verontreinigde bodem dat u wilt saneren? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie. Voorwaarde is dat u voor 1995 eigenaar van het terrein was dat verontreiniging voor 1975 veroorzaakte. Soms wordt hier een uitzondering op gemaakt. U kunt de subsidie aanvragen bij de provincie.

  Bron: Producten
 2. PMWP - Zicht op wijst, subsidie

  18-12-2018

  Projecten die gericht zijn op het zichtbaar maken van het breukenstelsel van de Peelrandbreuk en wijst komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Ook het vergroten van de bekendheid en herkenbaarheid van de Peelrandbreuk, wijst en het Geopark Peelhorst in oprichting in woord en beeld is subsidiabel.

  Bron: Producten