Leefomgeving: Wijk (3)

  1. Buurtfonds - Buurtnatuur en buurtwater, subsidie

    12-04-2019

    Rechtspersonen en zzp-ers gericht op waterbeheer of natuurontwikkeling kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het optimaliseren van meer watergerelateerd groen in buurten. Ook het stimuleren van waterberging en infiltratie in bebouwd gebied of het aanleggen van groen op plekken die eerst verhard waren, is subsidiabel. Tot slot kan ook subsidie worden aangevraagd voor projecten met betrekking tot het gezamenlijk aanleggen van groene daken met minimaal drie eigenaren.   

    Bron: Producten