Leefomgeving: Wijk (3)

 1. Buurtfonds - Buurtnatuur en buurtwater, subsidie

  24-07-2020

  Stichtingen en verenigingen kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het optimaliseren van meer watergerelateerd groen in buurten. Ook het stimuleren van waterberging en infiltratie in bebouwd gebied of het aanleggen van groen op plekken die eerst verhard waren, is subsidiabel. Tot slot kan ook subsidie worden aangevraagd voor projecten met betrekking tot het gezamenlijk aanleggen van groene daken met minimaal drie eigenaren.   

  Bron: Producten
 2. Buurtfonds - Schoolpleinen van de toekomst, subsidie

  21-09-2020

  Projecten die zich richten op het stimuleren van de realisering van gezonde, klimaatbestendige en groene schoolpleinen, komen in aanmerking voor subsidie.  

  Bron: Producten