<

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

B

 1. Basisregistratie ondergrond
 2. Begroting en jaarrekening van gemeente, inleveren bij provincie
 3. Begroting en rekening waterschappen, vaststelling door provincie
 4. Begroting, subsidie
 5. Beschermde dieren en planten
 6. Besluit over voorschot op uitkering vragen - Voorziening onverwijlde bijstand
 7. Bezwaar maken tegen besluit van provincie
 8. Bibob-onderzoek uitvoeren
 9. Bijdrageregeling Gedeelde Mobiliteit, subsidie
 10. Bijdrageregeling interbestuurlijk programma Zuidoostelijke zandgronden Limburg Noord-Brabant, subsidie
 11. Bijdrageregeling Regionale Energie Strategie, subsidie
 12. Bijdrageregeling Regionale mobiliteitsprogramma's, subsidie
 13. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Deltaprogramma Maas, subsidie
 14. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Hoogwaterveiligheid 's-Hertogenbosch, Crèvecoeur, subsidie
 15. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Meanderende Maas, subsidie
 16. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Rivierverruimingsproject Verlengde brug Veerweg Alphen, subsidie
 17. Bijdrageregeling SmartwayZ.NL - Gebiedsgerichte realisatie van de smart mobility deelopgave, subsidie
 18. Bijdrageregeling SmartwayZ.nl - Slimme mobiliteit maatregelen infrastructurele deelopgave A67, subsidie
 19. Bijdrageregeling Stimulering woningbouw, Subsidie
 20. Bijdrageregeling Water en Bodem - Projecten ten behoeve van Kaderrichtlijn Water en Deltaplan Hoge Zandgronden, subsidie
 21. Bodemsanering bedrijventerreinen, subsidie
 22. Bos kappen
 23. Buurtfonds - Buurtcultuur, subsidie
 24. Buurtfonds - Buurtnatuur en buurtwater, subsidie