<

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

B

 1. Basisregistratie ondergrond
 2. Begroting en jaarrekening van gemeente, inleveren bij provincie
 3. Begroting en rekening waterschappen, vaststelling door provincie
 4. Begroting, subsidie
 5. Besluit over voorschot op uitkering vragen - Voorziening onverwijlde bijstand
 6. Bezwaar maken tegen besluit van provincie
 7. Bibob-onderzoek uitvoeren
 8. Bijdrageregeling Brabants Migratie Informatie Punt, subsidie
 9. Bijdrageregeling Gedeelde Mobiliteit, subsidie
 10. Bijdrageregeling Regionale mobiliteitsprogramma's, subsidie
 11. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Deltaprogramma Maas, subsidie
 12. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Hoogwaterveiligheid 's-Hertogenbosch Crèvecoeur, subsidie
 13. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Meanderende Maas, subsidie
 14. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Rivierverruimingsproject Verlengde brug Veerweg Alphen, subsidie
 15. Bijdrageregeling SmartwayZ.nl - Slimme mobiliteit maatregelen infrastructurele deelopgave A67, subsidie
 16. Bijdrageregeling Stimulering woningbouw 2023 - Opgave wonen en zorg, subsidie
 17. Bijdrageregeling Stimulering woningbouw 2023 - Regionale woondeals, subsidie
 18. Bijdrageregeling Stimulering woningbouw 2023 - Versnelling voorfase woningbouw, subsidie
 19. Bijdrageregeling Water en Bodem - Projecten ten behoeve van Kaderrichtlijn Water en Deltaplan Hoge Zandgronden, subsidie
 20. Bodemsanering bedrijventerreinen, subsidie
 21. Bos kappen
 22. Buurtfonds - Buurtcultuur, subsidie
 23. Buurtfonds - Buurtnatuur en buurtwater, subsidie
 24. Buurtfonds - Schoolpleinen van de toekomst, subsidie