1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

P Naar boven

 1. Personenvervoer, concessie
 2. PMWP - Klimaatrobuuste zoetwatervoorziening Deltaplan Hoge Zandgronden overige doelgroepen, subsidie (Uw aanvraag dient uiterlijk op 31 januari 2018 bij de provincie Noord-Brabant ontvangen te zijn. Aanvragen die na deze datum binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen!    )
 3. PMWP - Robuuste en toekomstbestendige watersystemen, subsidie
 4. POP3 - Fysieke investeringen in verduurzaming van landbouwbedrijven van jonge landbouwers, subsidie (Onderstaande subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen omdat de aanvraagtermijn is verstreken.)
 5. POP3 - Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit, subsidie (Tot en met 19 januari 2018, 17.00 uur kunt u uw subsidieaanvraag indienen. Later ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen!     )
 6. POP3 - Samenwerking voor innovaties, subsidie (Van 11 december 2017 tot en met 26 februari 2018 om 17.00 uur kunt u hiervoor subsidie aanvragen.)
 7. POP3 - Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties, subsidie (Van 11 december 2017 tot en met 26 februari 2018 om 17.00 uur kunt u hiervoor subsidie aanvragen.    )
 8. POP3 - Uitvoering van LEADER-projecten, subsidie
 9. Professioneel vuurwerk, bewijs van aansprakelijkheidsdekking bij opslag
 10. Provinciaal inpassingsplan, inzage
 11. Provinciaal opererende amateurkunstorganisaties, subsidie (U kunt deze subsidie alleen nog op inhoud raadplegen. Aanvragen is niet meer mogelijk omdat de aanvraagtermijn is verstreken. )
 12. Provinciaal projectbesluit, inzage
 13. Provinciale besluiten, inzage

V Naar boven

 1. Veerkrachtig bestuur, subsidie
 2. Veranderen van provinciale wegen: vergunning voor bewegwijzering
 3. Vergoedingen en rechtsmiddelen
 4. Verkeer en vervoer - Doorstromingsmaatregelen openbaar vervoer, subsidie (Onderstaande subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen omdat de aanvraagtermijn is verstreken.)
 5. Verkeer en vervoer - Goederenvervoer, subsidie
 6. Verkeer en vervoer - Landelijk verbeterprogramma overwegen, subsidie
 7. Verkeer en vervoer - Logistieke verbeterprocessen, subsidie
 8. Verkeer en vervoer - Regiotaxi, subsidie (   )
 9. Verkeer en vervoer - Snelfietsroutes, subsidie
 10. Verkeer en vervoer - Veerdiensten in het fietsnetwerk, subsidie (Onderstaande subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen omdat de aanvraagtermijn is verstreken.)
 11. Verkeer en vervoer - Verkeers- en vervoersprojecten GGA, subsidie (Onderstaande subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen omdat de aanvraagtermijn is verstreken. De declaratieformulieren kunt u nog wel raadplegen.)
 12. Verkeersbesluit, verzoek
 13. Verordening bijzondere voordelen gemeenteraad en commissies, kennisneming door provincie
 14. Verordening Ruimte Noord-Brabant, ontheffing
 15. Verordening ruimte Noord-Brabant, verzoek herbegrenzing
 16. Verordening ruimte, ontheffing
 17. Versterking agrifood sector in de regio Noordoost-Brabant, subsidie (Onderstaande subsidie kunt u voorlopig alleen op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen omdat de aanvraagtermijn is verstreken. De verwachting is dat u begin 2018 weer subsidie kunt aanvragen.)
 18. Vervoer gevaarlijke stoffen over vaarwegen, ontheffing
 19. Voorlopige voorziening
 20. Voorziening onverwijlde bijstand
 21. Vouchers vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties, subsidie (Onderstaande subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen omdat de aanvraagtermijn is verstreken.)
 22. Vuurwerk ontbranden, melding of toestemming (In het kader van invoering eHerkenning bij provincies zijn de formulieren beschikbaar in versie voor DigiD en eHerkenning. Per 30 maart vervalt het oude formulier.)
 23. Vuurwerk, bedrijfsvergunning (Na 1 juli 2012 hoeft u deze vergunning niet meer aan te vragen.)
 24. Vuurwerk, opslag en verkoop