1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

B

 1. Badinrichting legionellapreventie, informatieplicht houder
 2. Badinrichting oprichten, wijzigen of uitbreiden, melding
 3. Badinrichting, ontheffing voorschriften
 4. Badinrichting, voorlichting en klachten
 5. Basisregistratie ondergrond
 6. Begroting en jaarrekening van gemeente, inleveren bij provincie
 7. Begroting en rekening waterschappen, vaststelling door provincie
 8. Begroting, subsidie
 9. Besluit over voorschot op uitkering vragen - Voorziening onverwijlde bijstand
 10. Bezwaar maken tegen besluit van provincie
 11. Bibob-onderzoek uitvoeren
 12. Bijdrageregeling Klimaatadaptatieprojecten Noord - Brabant, subsidie
 13. Bijdrageregeling Regionale mobiliteitsprogramma's, subsidie
 14. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Deltaprogramma Maas, subsidie
 15. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Hoogwaterveiligheid 's-Hertogenbosch, Crèvecoeur, subsidie
 16. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Lob van Gennep, subsidie
 17. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Meanderende Maas, subsidie
 18. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Rivierverruimingsproject Verlengde brug Veerweg Alphen, subsidie
 19. Bijdrageregeling SmartwayZ.NL - Gebiedsgerichte realisatie van de smart mobility deelopgave, subsidie
 20. Bijdrageregeling SmartwayZ.nl - Slimme mobiliteit maatregelen infrastructurele deelopgave A67, subsidie
 21. Bijdrageregeling Stimulering woningbouw, Subsidie
 22. Bijzonder transport provinciale vaarweg, ontheffing
 23. Bodem, melding verontreiniging of aantasting
 24. Bodemsanering bedrijventerreinen, subsidie
 25. Bodemsanering, instemming evaluatieverslag
 26. Bodemsanering, machtigingsformulier
 27. Bouwen of werken openbare weg, vergunning en ontheffing
 28. Bouwen over een vaarweg, vergunning en ontheffing
 29. Buurtfonds - Buurtcultuur, subsidie
 30. Buurtfonds - Buurtnatuur en buurtwater, subsidie
 31. Buurtfonds - Schoolpleinen van de toekomst, subsidie