1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

B

 1. Badinrichting legionellapreventie, informatieplicht houder
 2. Badinrichting oprichten, wijzigen of uitbreiden, melding
 3. Badinrichting, ontheffing voorschriften
 4. Badinrichting, voorlichting en klachten
 5. Basisregistratie ondergrond
 6. Begroting en jaarrekening van gemeente, inleveren bij provincie
 7. Begroting en rekening waterschappen, vaststelling door provincie
 8. Begroting, subsidie
 9. Besluit over voorschot op uitkering vragen - Voorziening onverwijlde bijstand
 10. Bezwaar maken tegen besluit van provincie
 11. Bibob-onderzoek uitvoeren
 12. Bijdrageregeling Klimaatadaptatieprojecten Noord - Brabant, subsidie
 13. Bijdrageregeling Regionale Energie Strategie, subsidie
 14. Bijdrageregeling Regionale mobiliteitsprogramma's, subsidie
 15. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Deltaprogramma Maas, subsidie
 16. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Hoogwaterveiligheid 's-Hertogenbosch, Crèvecoeur, subsidie
 17. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Lob van Gennep, subsidie
 18. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Meanderende Maas, subsidie
 19. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Rivierverruimingsproject Verlengde brug Veerweg Alphen, subsidie
 20. Bijdrageregeling SmartwayZ.NL - Gebiedsgerichte realisatie van de smart mobility deelopgave, subsidie
 21. Bijdrageregeling SmartwayZ.nl - Slimme mobiliteit maatregelen infrastructurele deelopgave A67, subsidie
 22. Bijdrageregeling Stimulering woningbouw, Subsidie
 23. Bijdrageregeling verduurzamen bedrijventerreinen Grote Oogst, subsidie
 24. Bijzonder transport provinciale vaarweg, ontheffing
 25. Bodem, melding verontreiniging of aantasting
 26. Bodemsanering bedrijventerreinen, subsidie
 27. Bodemsanering, instemming evaluatieverslag
 28. Bodemsanering, machtigingsformulier
 29. Bouwen of werken openbare weg, vergunning en ontheffing
 30. Bouwen over een vaarweg, vergunning en ontheffing
 31. Buurtfonds - Buurtcultuur, subsidie
 32. Buurtfonds - Buurtnatuur en buurtwater, subsidie
 33. Buurtfonds - Schoolpleinen van de toekomst, subsidie