1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

N Naar boven

 1. Nationale ombudsman
 2. Natuur - Aanleg faunavoorzieningen gemeentewegen, subsidie (Onderstaande subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen omdat het subsidieplafond is bereikt. De verwachting is dat medio februari 2019 het aanvragen van subsidie weer mogelijk is.  )
 3. Natuur - Aanleg landschapselement en herstel cultuurhistorisch landschapselement, subsidie (Onderstaande subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen omdat de aanvraagtermijn is verstreken. De verwachting is dat medio februari 2019 het aanvragen van subsidie weer mogelijk is.  Voor het indienen van een aanvraag adviseren wij u om contact op te nemen met het Coördinatiepunt Landschapsbeheer. Zij kunnen u helpen bij het opstellen van een aanvraag. Zie hieronder voor de contactgegevens.)
 4. Natuur - Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten, subsidie (Onderstaande subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen omdat de aanvraagtermijn is verstreken. De verwachting is dat medio 2019 het aanvragen van subsdie weer mogelijk is.)
 5. Natuur - Cofinanciering natuur N279 GOB, subsidie (Onderstaande subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen omdat de aanvraagtermijn is verstreken. De verwachting is dat medio 2019 het aanvragen van subsidie weer mogelijk is.    )
 6. Natuur - Groen Blauw Stimuleringskader, subsidie
 7. Natuur - Leefgebied van de bij, subsidie
 8. Natuur - Natura 2000/PAS, subsidie (Onderstaande subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen omdat de aanvraagtermijn is verstreken. De verwachting is dat medio februari 2019 het aanvragen van subsidie weer mogelijk is.  )
 9. Natuur - Ondernemen voor natuur, subsidie
 10. Natuur - Realisatie natuur N279, subsidie (Onderstaande subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen omdat de aanvraagtermijn is verstreken. De verwachting is dat medio 2019 het aanvragen van subsidie weer mogelijk is.    )
 11. Natuur - Realiseren van nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant, subsidie
 12. Natuur en landschap, klachtmelding
 13. Natuur- en landschapsbeheer, subsidie (Onderstaande subsidie kunt u aanvragen tussen 15 november 2019 en 31 december 2019 volgens de dan geldende Subsidieregeling. Wij adviseren u om een half jaar voorafgaand aan de openstelling te beginnen met de voorbereidingen en contact op te nemen met een natuurcollectief.)
 14. Natuurnetwerk Nederland, vaststelling

V Naar boven

 1. Veranderen van provinciale wegen: vergunning voor bewegwijzering
 2. Vergoedingen en rechtsmiddelen
 3. Verkeer en vervoer - Goederenvervoer, subsidie
 4. Verkeer en vervoer - Landelijk verbeterprogramma overwegen, subsidie
 5. Verkeer en vervoer - Recreatieve fietsroutes voor utilitair medegebruik, subsidie (De verwachting is dat op basis van de tot nu toe ontvangen subsidieaanvragen het beschikbare budget voor deze subsidieregeling volledig besteed zal worden. Dit betekent dat indien u nog een aanvraag wilt indienen, deze hoogstwaarschijnlijk niet voor subsidie in aanmerking komt vanwege het bereiken van het subsidieplafond.)
 6. Verkeer en vervoer - Regiotaxi, subsidie
 7. Verkeer en vervoer - Snelfietsroutes, subsidie
 8. Verkeer en vervoer - Spoor, hoogwaardig openbaar vervoer en knooppunten, subsidie (Van 8 januari 2019 tot en met 28 februari 2019 kunt u hiervoor subsidie aanvragen.)
 9. Verkeer en vervoer - Veerdiensten in het fietsnetwerk, subsidie (Van 8 januari 2019 tot en met 31 januari 2019 kunt u hiervoor subsidie aanvragen.)
 10. Verkeer en vervoer - Verkeers- en vervoersprojecten GGA, subsidie
 11. Verkeersbesluit, verzoek
 12. Verordening bijzondere voordelen gemeenteraad en commissies, kennisneming door provincie
 13. Verordening Ruimte Noord-Brabant, ontheffing
 14. Verordening ruimte Noord-Brabant, verzoek herbegrenzing
 15. Verordening ruimte, ontheffing
 16. Vervoer gevaarlijke stoffen over vaarwegen, ontheffing
 17. Voorlopige voorziening
 18. Voorziening onverwijlde bijstand
 19. Vouchers vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties, subsidie
 20. Vouchers vrijkomende agrarische bedrijfslocaties, subsidie
 21. Vuurwerk ontbranden, melding of toestemming (In het kader van invoering eHerkenning bij provincies zijn de formulieren beschikbaar in versie voor DigiD en eHerkenning. Per 30 maart vervalt het oude formulier.)
 22. Vuurwerk, bedrijfsvergunning (Na 1 juli 2012 hoeft u deze vergunning niet meer aan te vragen.)
 23. Vuurwerk, opslag en verkoop