Samenvatting

Projecten voor omschakeling van vleeskuikenbedrijven naar Beter Leven Keurmerk 1 ster die daarvoor extra staloppervlak moeten realiseren, maar niet uitbreiden in aantallen vleeskuikens, komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. 

Formulier

Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het realiseren van extra staloppervlak van een dierenverblijf ten behoeve van een buitenuitloop om zo aan de voorwaarden van het Beter Leven Keurmerk te voldoen,  waarbij er geen uitbreiding van het aantal vleeskuikens zich voordoet.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • de bedrijfslocatie waarop de aanvraag betrekking heeft, is gelegen in Noord-Brabant.
  • het project is gericht op het realiseren van extra staloppervlak dat noodzakelijk is om over te schakelen van gangbare productie naar productie conform Beter Leven Keurmerk 1* of hoger;
  • het Beter Leven Keurmerk 1* of hoger is verstrekt of aangevraagd voor de locatie waar het project wordt uitgevoerd;

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §4.6 van de Subsidieregeling ‘Transitie veehouderijen Noord-Brabant (Investeren in dierenwelzijn vleeskuikens)’. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

U kunt een aanvraag indienen van 22 januari 2024 tot en met 12 december 2024, of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 50.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt € 7,50 per vierkante meter extra staloppervlak, tot een maximum van € 15.000.

22-01-2024

12-12-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

17-01-2024