Samenvatting

Loopt er een bezwaar- of beroepsprocedure tegen een besluit van de provincie? Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een ‘voorlopige voorziening’ als u wilt dat de werking van het besluit tijdelijk wordt opgeschort. Een verzoek aan de voorzieningenrechter kan alleen worden gedaan als er bezwaar bij de provincie, of een beroep bij de bestuursrechter loopt en als sprake is van een spoedeisend belang. De voorlopige voorziening is een zelfstandige procedure. U vraagt de voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter.

U kunt bij de voorzieningenrechter een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat u de voorzieningenrechter (van de rechtbank) vraagt om het besluit tijdelijk op te schorten. Hiervoor moet u een spoedeisend belang hebben.

  • U heeft bezwaar gemaakt of beroep aangetekend. Zonder bezwaar of beroep kunt u niet vragen om een voorlopige voorziening.
  • U heeft een spoedeisend belang bij het tijdelijk opschorten van het besluit.

Voor een verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht aan de rechtbank. Neem contact op met de rechtbank over de hoogte van het griffierecht.

Het verzoekschrift kan niet eerder worden ingediend dan uw bezwaar- of beroepschrift. Voor de meest actuele informatie over het indienen van een voorlopige voorziening wordt verwezen naar www.rechtspraak.nl.

In uw verzoekschrift, gericht aan de voorzieningenrechter, moeten staan:

  • uw naam, adres en handtekening
  • de datum en omschrijving van het besluit waartegen bezwaar/beroep loopt
  • de reden van uw verzoek: wat het spoedeisend belang is
  • wat de voorlopige voorziening volgens u moet inhouden

Stuur alle stukken mee die voor de voorzieningenrechter van belang zijn, ook een afschrift van het besluit.

17-04-2024