Samenvatting

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten gericht op investeringen in landbouwbedrijven, ontwikkeling van kwaliteitslandbouwproducten of technische ondersteuning in de landbouwsector.

Formulier

De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen. Ook natuurlijke personen/particulieren kunnen aanvragen, mits zij deelnemen aan een samenwerkingsverband waarvan ten minste één rechtspersoonlijkheid bezit.

Voorwaarde voor subsidie is dat het project is gericht op innovatieve technieken, bedrijfssystemen en concepten voor bedrijfsvoering, ketensamenwerking en vermarkting, die zich lenen voor grootschalige toepassing of samenwerkingsverbanden en die nu nog niet gebruikelijk zijn in de Noord-Brabantse agrarische sector:

  • Bij het project is sprake van innovatieve technieken of bedrijfssystemen of samenwerkingsverbanden die nog niet gebruikelijk zijn in de Noord-Brabantse agrarische sector.
  • Aangetoond dient te worden dat het project voldoende draagvlak heeft binnen de landbouwsector en een reële slagingskans.

Met het volledig ingevulde aanvraagformulier dient een projectplan en begroting te worden meegestuurd.

De overige voorwaarden voor de subsidie kunt u raadplegen in artikel 6 van de Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris van de stuurgroep LIB in 's-Hertogenbosch.

http://www.stuurgroeplib.net/contact

Formulier downloaden

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen op naar de Stuurgroep LIB.

U kunt een aanvraag indienen van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. 

  • Het totale budget voor 2022 bedraagt €500.000. 

01-01-2022

31-12-2022

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

02-08-2022