Samenvatting

Het Groenblauw stimuleringskader is een provinciale regeling die agrariërs en particuliere grondgebruikers beloont die zich actief inzetten voor de kwaliteit van natuur en landschap op het platteland

Formulier

Omschrijving

Het Groen Blauw stimuleringskader is een provinciale regeling die agrariërs en particuliere grondgebruikers beloont die zich actief inzetten voor de kwaliteit van natuur en landschap op het platteland. Bijvoorbeeld door het aanplanten van een elzensingel, een bloemrijke rand langs akkers. Of het onderhoud van een mooie oude rij knotwilgen. Of door uw grond definitief om te zetten in bijvoorbeeld een kikkerpoel of houtsingel. 

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen als uw project voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U legt nieuw groen aan
  • U onderhoudt bestaand of nieuw groen
  • U ruilt een stuk van uw grond tijdelijk of definitief in voor de aanleg van een nieuw landschapselement.
  • Uw gemeente doet mee aan deze subsidieregeling. 

Aanpak

Als u een aanvraag wilt doen, neem dan contact op met een van de medewerkers uit de regio. Zij weten ook precies welke gemeente deelneemt aan deze regeling. De medewerkers adviseren u en vullen samen met u de aanvraag in. Deze hulp is gratis. 

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

23-04-2020