Sport, welzijn en recreatie: Kwaliteit zwemwater (5)

  1. Zwemmen in open water, voorlichting en klachten

    08-02-2021

    Wilt u informatie over de hygiëne en veiligheid van open zwemwater? Of heeft u hierover een klacht? Dan kunt u hiervoor terecht bij de provincie. De provincie toetst de hygiëne en veiligheid van elke zwemlocatie tijdens het zwemseizoen. U vindt de uitkomsten op informatieborden bij de zwemlocaties, via de zwemwatertelefoon of op www.zwemwater.nl. Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober. Problemen of klachten over open zwemwater? Deze kunt u melden via de zwemwatertelefoon: telefoon (073) 680 80 58.  

    Bron: Producten