1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

M Naar boven

 1. Mandaat en machtiging directeur Bureau Gloudemans
 2. Mandaat- en machtigingbesluit Programma Beheer c.a.
 3. Mandaat en machtigingsbesluit Stichting Certificering SNL
 4. Mandaat Gedeputeerde Staten aan voorzitter Provinciale Omgevingscommissie tot benoeming leden POC Noord-Brabant
 5. Mandaat Provinciale Staten aan voorzitter Provinciale Omgevingscommissie tot benoeming leden POC Noord-Brabant
 6. Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Fysieke investeringen in verduurzaming van landbouwbedrijven van jonge landbouwers
 7. Mandaatbesluit asbest eraf, zonnepanelen erop Meer Met Minder
 8. Mandaatbesluit Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur
 9. Mandaatbesluit Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur (BKKC)
 10. Mandaatbesluit buurtfonds, stichting Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
 11. Mandaatbesluit Compensatieregeling ganzenrust- en foerageergebieden provincie Noord-Brabant
 12. Mandaatbesluit Dienst Wegverkeer Provincie Noord-Brabant
 13. Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten Omgevingsdienst Brabant Noord 2017
 14. Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2017
 15. Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2017
 16. Mandaatbesluit gemeente s-Hertogenbosch inzake paragraaf 3 van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016
 17. Mandaatbesluit grondwaterheffing Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 18. Mandaatbesluit heffing leges bij aanvraag tegemoetkoming faunaschade BIJ12 provincie Noord-Brabant
 19. Mandaatbesluit heffing leges Dienst Wegverkeer Provincie Noord-Brabant
 20. Mandaatbesluit heffing leges Omgevingsdienst Brabant Noord
 21. Mandaatbesluit heffing leges Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 22. Mandaatbesluit heffing leges Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 23. Mandaatbesluit impulsgelden cultuur stichting bkkc
 24. Mandaatbesluit invordering leges Dienst Wegverkeer Provincie Noord-Brabant
 25. Mandaatbesluit kunsteducatie en kunstbeoefening stichting Kunstbalie Noord-Brabant
 26. Mandaatbesluit Midpoint Brabant inzake paragraaf 2 van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-brabant 2016
 27. Mandaatbesluit Provinciaal herstructureringsprogramma bedrijventerreinen Noord-Brabant
 28. Mandaatbesluit Regio West-Brabant inzake paragraaf 1 van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016
 29. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake POP-2 Noord-Brabant
 30. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor publicatie provinciale controlegegevens POP3
 31. Mandaatbesluit RVO Subsidieverlening MIT Noord-Brabant
 32. Mandaatbesluit RVO.nl agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord Brabant
 33. Mandaatbesluit Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer
 34. Mandaatbesluit Subsidieregeling haalbaarheidsstudies Noord Brabant
 35. Mandaatbesluit Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant, paragraaf 5 Jeugdcultuurfonds Brabant aan Stichting Kunstbalie
 36. Mandaatbesluit verlenen tegemoetkoming faunaschade Gedeputeerde Staten Noord-Brabant aan BIJ12
 37. Mandatering van de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 38. Midpoint Brabant (Mandaatbesluit Midpoint Brabant inzake paragraaf 2 van de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-brabant 2016)