De uitkomst van een procedure is lang niet altijd bevredigend. Meestal zijn er wel juridische knopen doorgehakt, maar was er geen aandacht voor de achterliggende emoties en belangen van partijen. Vaak draait het bij conflicten juist wel om die emoties en belangen. Daarom gaat de provincie Noord-Brabant voortaan anders om met ingekomen bezwaarschriften en klachten.

Actief aanbieden van overleg of mediation

Nadat een bezwaarschrift (of klacht) is binnengekomen bij de provincie, belt het secretariaat bezwaar- en beroepschriften binnen een week de indiener. Doel is achterliggende informatie over het conflict op te vragen en de indiener te informeren over de mogelijkheden van mediation of overleg. Vervolgens neemt het secretariaat contact op met de medewerker of manager die het bestreden besluit heeft voorbereid of genomen, met dezelfde vragen. Daarna wordt bekeken of het zinvol is om overleg of mediation in te zetten. Mediation wordt bij meer (overheids-)organisaties toegepast, vaak succesvol.

Contact

Mediation bij bezwaren en klachten