Provincies moeten zich aan de informatieplicht houden. Dit staat beschreven in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Iedereen mag een informatieverzoek bij de provincie indienen over het bestuur van de provincie. Heeft u een bestuurlijke vraag? Vermeld dan duidelijk om welke bestuurlijke zaak het gaat. Wilt u een bestuurlijk document ontvangen? Geef dan duidelijk aan om welk bestuurlijk document het gaat. Een bestuurlijke zaak gaat over het beleid van de provincie. Ook valt de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van de provincie hieronder.

U kunt dit indienen via overheid.nl/WOB-verzoek.