Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Eteck Warmte WoBre. B.V. een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet hebben ontvangen. De aanvraag betreft het wijzigingen aan het bodemenergiesysteem bij Intermezzo Tilburg, gelegen aan Conservatoriumlaan 13 te Tilburg, kadastraal bekend, gemeente Tilburg, sectie AB, nummer(s) 1241.

Ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep.

Aan deze procedure is het kenmerk 17071759 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, september 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Tilburg