Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Pyrofoor de Amsterdam BV te Halfweg een melding hebben ontvangen op grond van het Vuurwerkbesluit. De melding betreft een vuurwerkevenement met het gebruik van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en consumentenvuurwerk, aan de Bavelseparklaan 20, gemeente Breda. De ontbranding van het vuurwerk vindt plaats op 15-06-2019 tussen 20:00 uur en 01:00 uur, de opbouw van het vuurwerk start op 14-06-2019 vanaf 10:00 uur.

De Omgevingsdienst Midden- en West Brabant is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gemandateerd voor het uitvoeren van toezicht en handhaving op deze melding.

Wij zullen beoordelen of de melding voldoet aan het Vuurwerkbesluit en de Ministeriƫle Regeling voor het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en kunnen toezicht houden op de naleving hiervan.

De melding is geen besluit. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de melding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw P. Zahradnik op telefoonnummer (013) 206 01 00. Voor het inzien van de melding kan een afspraak worden gemaakt.

Aan deze procedure is het kenmerk 19031093 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juni 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Breda