Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Pyrofoor de Amsterdam BV een melding hebben ontvangen op grond van het Vuurwerkbesluit. De melding betreft een vuurwerkevenement met het gebruik van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, Brabanthallen, Diezekade 2, gemeente 's-Hertogenbosch. De ontbranding van het vuurwerk vindt plaats op 30-03-2019 tussen 22:00 uur en 07:00 uur, de opbouw van het vuurwerk start op 30-03-2019 vanaf 07:00 uur.

De Omgevingsdienst Midden- en West Brabant is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gemandateerd voor het uitvoeren van toezicht en handhaving op deze melding.

Wij zullen beoordelen of de melding voldoet aan het Vuurwerkbesluit en de Ministeriƫle Regeling voor het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en kunnen toezicht houden op de naleving hiervan.

De melding is geen besluit. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de melding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer P. Molenaar op telefoonnummer (013) 206 01 00. Voor het inzien van de melding kan een afspraak worden gemaakt.

Aan deze procedure is het kenmerk 19030619 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, maart 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 's-Hertogenbosch