Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Cafferata GmbH te Kleve (Duitsland) een melding hebben ontvangen op grond van het Vuurwerkbesluit. De melding betreft een vuurwerkevenement met het gebruik van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en consumentenvuurwerk, aan Tussenriemer , gemeente Roosendaal. De ontbranding van het vuurwerk vindt plaats op 14-10-2017 tussen 19:00 uur en 21:00 uur, de opbouw van het vuurwerk start op 14-10-2017 vanaf 16:00 uur.

De Omgevingsdienst Midden- en West Brabant is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gemandateerd voor het uitvoeren van toezicht en handhaving op deze melding.

Wij zullen beoordelen of de melding voldoet aan het Vuurwerkbesluit en de Ministeriƫle Regeling voor het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en kunnen toezicht houden op de naleving hiervan.

De melding is geen besluit. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de melding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw F. Tenlima op telefoonnummer (013) 206 05 17. Voor het inzien van de melding kan een afspraak worden gemaakt.

Aan deze procedure is het kenmerk 17100222 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, oktober 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Roosendaal