Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van het Activiteitenbesluit een melding van Verstegen Rijsbergen Holding B.V. hebben ontvangen. De melding betreft een veranderingsmelding ( AIM-nummer Ax9r8vhqsym Pater Taksweg ong.) voor de opslag en reparatie van fietsen, voor de inrichting, gelegen aan De Waterman 13 te Rijsbergen, kadastraal bekend, gemeente Rijsbergen, sectie C, nummer(s) 2166.

Deze melding hebben wij voor kennisgeving aangenomen en staat niet open voor bezwaar en voorlopige voorziening. Voor vragen of opmerkingen over de melding kunt u contact opnemen met mevrouw M. Bos, telefoon (013) 206 04 62.

Aan deze procedure is het kenmerk 17090906 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, oktober 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Zundert