Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht hebben besloten de
beslistermijn voor een m.e.r-beoordeling met maximaal zes weken te verlengen.
De m.e.r.-beoordeling betreft de uitbreiding van de inrichting, gelegen aan de locatie Boerenweg 8a te Heerle, gemeente Roosendaal.

Aan deze procedure is het kenmerk 1410425 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, december 2014.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Roosendaal