Workshops bijeenkomst VABIMPULS 26 oktober


Overzicht van de workshops tijdens de bijeenkomst van VABIMPULS op donderdag 26 oktober.

Banner VABIMPULS 2

Kijk verder dan de grens van het erf

Doelgroep: agrarische ondernemers, bestuurders, ambtenaren en adviseurs

Bijdrage van: Richard Engelfriet, Giel Bongers, Sjors Hoek, Rien Wijdeven (wethouder gemeente Bernheze) en Richard van Houtum

Veel ondernemers zijn alleen op hun eigen bedrijf gericht en minder op hun (directe) omgeving, terwijl daar juist kansen kunnen liggen. Hoewel de overheid gebiedsgericht aan de slag wil, krijgt een initiatiefnemer vaak te maken met een overheid die nog onvoldoende integraal werkt. We gaan hierover in gesprek aan de hand van het praktijkvoorbeeld in de gemeente Bernheze.

Kansen voor de toekomst; inspirerende praktijkvoorbeelden

Doelgroep: (jonge) agrarische ondernemers, studenten, ambtenaren en adviseurs

Bijdrage van: Nicole Lemlijn en Dirk Geenen

Jonge agrarische ondernemers delen hun plannen en ideeën voor de toekomst. Dit ter inspiratie voor andere deelnemers aan de workshop.

Hoe komen we tot ‘ja mits’?

Doelgroep: ambtenaren, bestuurders, agrarische ondernemers en adviseur

Bijdrage van: Caroline van den Elsen (burgemeester gemeente Boekel), Désiré van Laarhoven (wethouder gemeente Boxtel) en Joep van de Ven (wethouder gemeente Oirschot)

Waar wringt het en wat is er nodig voor de realisatie van toekomstplannen? Hoe kunnen we door flexibiliteit en creativiteit denkruimte creëren voor nieuwe initiatieven en oplossingen?

Stoppen doe je niet zomaar

Doelgroep: agrarische ondernemers, adviseurs, bestuurders en ambtenaren

Bijdrage van: Maarten van der Vleuten, Adri van de Plas en Marco Hol

Stoppen of omschakelen is niet gemakkelijk. Er komt veel bij kijken, zoals: financiële, sociaal-emotionele en ruimtelijke afwegingen. Waar moet je aan denken als je overweegt te stoppen en wat betekent het als je gestopt bent?

Hoe kan ik blijven wonen?

Doelgroep: Agrarische ondernemers, ambtenaren en adviseurs

Bijdrage van: Tonny Meulensteen, Mark Timmermans, Jos Wijgergangs en Katja van der Valk

Wat komt er kijken bij een nieuwe invulling van het boerenerf? Wat zijn dilemma’s en waarom is er een terughoudendheid in het doorpakken op oplossingen? We wisselen goede voorbeelden uit en behandelen actuele regelingen.

Hoe voer je het goede gesprek?

Doelgroep: adviseurs en ambtenaren

Bijdrage van: Wilma Hendriks en Gemma van den Berg

Het voeren van een keukentafelgesprek is tegenwoordig het toverwoord. Hoe ga je het gesprek aan in de volle breedte? In deze workshop delen we goede voorbeelden en praktische tips.

Het borgen van de kracht van VABIMPULS

Doelgroep: bestuurders, ambtenaren, statenleden en adviseurs

Bijdrage van: Jan Kerkhof, Marnix Bakermans, Noortje Krol, Ivka Orbon, Martien van Bavel, Sjors Willems en Marinus Biemans

BrabantAdvies heeft onlangs het advies ‘Beweging vanuit vertrouwen. Leren van vijf jaar VABIMPULS’ uitgebracht. Gestart als tijdelijke impuls, heeft de aanpak zich nu bewezen, met een onafhankelijke rol én brugfunctie tussen de gestopte en stoppende veehouder en de overheid. Tegelijkertijd is het speelveld stevig veranderd: het is druk met adviseurs op het boerenerf en het is qua personeel code rood bij de RO afdelingen van gemeenten. Kortom, veel dynamiek, maar weinig beweging in het buitengebied. Wat is nodig om de beweging op gang te houden en wat betekent dit voor een aanpak zoals VABIMPULS? We gaan in gesprek over de belangrijkste aanbeveling uit het advies: bouw verder aan samenhangende ondersteuning van agrarisch ondernemers voor een duurzame transitie van het buitengebied.

Wat is er nodig voor wederzijds vertrouwen?

Doelgroep: ambtenaren, bestuurders, agrarische ondernemers en adviseurs

Bijdrage van: Erik van Nuland, Denise Verhaak, Peter Hurks en Hans van Dommelen

Het perspectief van agrarische ondernemers en ambtenaren staat centraal. Wat is er nodig om wederzijds vertrouwen te creëren? Hoe komen we voorbij de beeldvorming? Onbevangen en onbevooroordeeld gesprekken voeren is cruciaal.