VABIMPULS houdt vast aan 'beweging vanuit vertrouwen'


Tijdens de succesvolle VABIMPULS-bijeenkomst op 26 oktober jl. werd duidelijk hoe VABIMPULS al vanaf het begin vasthoudt aan het begrip ‘vertrouwen’ als basis voor de aanpak. Peer Verkuijlen, Jeroen Smarius en Erik van Merrienboer lieten daar hun licht over schijnen.

Beeld bij tekst 2

Peer Verkuijlen, projectleider VABIMPULS: “In de kern draait VABIMPULS om het creëren van rust om het gesprek te voeren. Geen druk dus voor de agrarische ondernemers die over hun toekomst nadenken. Daar komt een individuele benadering bij kijken, dat is onze kracht. VABIMPULS komt niet alleen in aanraking met agrariërs die gestopt zijn of nadenken over stoppen maar ook met agrariërs die doorgaan. We praten met al deze agrarische ondernemers én hun familie, houden ze een spiegel voor, benoemen kansen en problemen, lopen beperkingen na. En nee, die hoeven niet altijd bij de overheid te liggen. Met die spiegel laten we zien dat ondernemers soms ook zelf een beperkende factor zijn. Dat is eerlijk en realistisch. Vanuit daar kom je verder en juist dan is ook onze onafhankelijke rol heel belangrijk.”

Gesprekken aan de keukentafel

Peer roemde de inzet van de vele betrokken deskundigen en specialisten die nu bijna 850 ondernemers begeleiden of hebben begeleid. “Ik ben er trots op dat we erin slagen om velen echt stappen te laten maken en perspectief te bieden, gewoon aan de keukentafel. Zonder druk en met oog voor alle emoties die erbij komen kijken.” Hij was ook blij dat er deze middag veel agrarisch ondernemers bij waren. “Laat van u horen”, riep hij op. “Geef aan wat u mist. Of welke kansen u ziet.” Voor de bestuurders en ambtenaren had hij nog een boodschap: “Laten we met elkaar snelheid maken, de cases afwerken waarvoor de oplossing nu al dichtbij is. Zo maken we echt stappen voorwaarts.”

Beweging vanuit vertrouwen

Jeroen Smarius, directeur Vitaal en ruimtelijk Brabant van de provincie, gaf aan zich goed te kunnen vinden in de ambitie om snelheid te maken. Hij nam deze middag de honneurs waar voor gedeputeerde Marc Oudenhoven die door ziekte was verhinderd. “VABIMPULS is in 2017 gestart met een ruimtelijke blik”, aldus Jeroen. “Inmiddels is de context veranderd en spelen er nog veel meer problemen op dat boerenerf. In de vorige bestuursperiode hebben we het beleidskader Landbouw en Voedsel vastgesteld. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten gaat nu steeds meer over tot uitvoering van dit beleid, met VABIMPULS als mooi instrument”. Op een vraag uit de zaal hoe de afstand tussen overheid en ondernemers in het buitengebied verminderd kan worden, antwoordde hij: “De kunst is om als overheid náást de ondernemer te staan. Dat is die ‘beweging vanuit vertrouwen’ die we moeten maken. Ook hier denk ik dat VABIMPULS meer dan ooit een rol van betekenis speelt.”

Emoties niet onderschatten

Erik van Merrienboer, nu burgemeester van Terneuzen, stond in 2017 als Brabantse gedeputeerde aan de wieg van VABIMPULS. Hij vertelde dat over die rol van betekenis bij de start van VABIMPULS al goed is nagedacht. “Destijds hebben we het met elkaar gehad over de vraag ‘moet dit een gewone subsidieregeling zijn of niet?’ Het antwoord was: nee, want daarmee houden we het diverse Brabantse platteland niet in stand. Daar is meer voor nodig.” Hij doelde op onafhankelijkheid en objectieve kwaliteit. “Zo ontstond VABIMPULS dat oog heeft voor de individuele ondernemer en zijn familie en oog hóudt voor het perspectief van dat gezin.” Hij benadrukte dat VABIMPULS al vanaf het begin náást de ondernemer is gaan zitten. “Nadenken over de toekomst gaat gepaard met emoties. Die mogen we nooit onderschatten.”