Interactieve workshops geven ruimte aan kennisdeling


De VABIMPULS-bijeenkomst van 26 oktober jl. stond bol van interactie. Want de helft van het programma was weggelegd voor een reeks workshops waarin ondernemers, adviseurs, beleidsmakers en bestuurders met elkaar de diepte indoken en kennis met elkaar deelden.

Beeld bij tekst 4

De workshops leverden een middag van geanimeerde gesprekken en discussies op. Zoals over het verder kijken dan de grens van het boerenerf. En over waar je aan moet denken als je wil stoppen of omschakelen. Ook debatteerden deelnemers over het creëren van wederzijds vertrouwen tussen agrarische ondernemers, ambtenaren en bestuurders. En over de ‘Ja mits of Nee tenzij’-aanpak van overheden die iets van de toekomstplannen van agrarisch ondernemers moeten vinden.

Complexe materie

Na afloop kon worden geconcludeerd dat de bijeenkomst van VABIMPULS voorzag in een behoefte om met elkaar over deze complexe materie te spreken. Het delen van ervaringen zorgde er enerzijds voor dat initiatiefnemers ervaren dat ze er niet alleen voor staan. Anderzijds bood deze middag beleidsmakers en adviseurs de gelegenheid van elkaar te leren, ter verbetering van hun praktijken.