Geslaagde VABIMPULS-bijeenkomst belicht toekomst boerenerf


Op 26 oktober 2023 stond de sfeervolle Beukenhof (een voormalig klooster) in Biezenmortel in het teken van een leefbaar buitengebied. VABIMPULS organiseerde hier een inspirerend programma, gebaseerd op 6 jaar praktijkervaring.

Beeld bij tekst 1

Onder de noemer ‘Beweging vanuit vertrouwen. Toekomst op het boerenerf’ deelden de aanwezigen kennis, ervaringen en kansrijke ontwikkelingen op het platteland in samenhang met agrarische ondernemers die zijn gestopt, die willen stoppen of juist door willen gaan als agrariër van de toekomst. Ook ging het over vervolgstappen voor de komende jaren, over wat er geleerd kan worden van VABIMPULS en wat er nodig is voor een goede ondersteuning.

Agrariërs, overheden en belangenorganisaties

Met zo’n 200 gasten was het een drukbezochte bijeenkomst. Op de gastenlijst: agrarische ondernemers, bestuurders, beleidsmakers en ambtenaren van gemeenten en provincie, studenten, adviseurs en belangenorganisaties. Ook verschillende ondernemers waren erbij. Zoals een onderneemster die met haar kinderen een plan uitstippelt voor een toekomstbestendige voortzetting van haar boerenbedrijf waarin duurzame energie, natuur en recreatie samenkomen. Of het akkerbouw-echtpaar dat een succesvolle kwekerij runt maar geen opvolging heeft. Het stel is voorzichtig aan het nadenken over de toekomst en was benieuwd of gebruik maken van de voucherregeling van VABIMPULS een optie voor ze is. Verder besloot een voormalig veehouder erbij te zijn. Hij stopte een paar jaar geleden met zijn bedrijf (onder begeleiding van VABIMPULS) en schoolt zich nu om tot coach. Deze middag in Biezenmortel benutte hij om meer te weten te komen over de beleidsmatige kant van plattelandsontwikkeling en de vragen die bij agrarisch ondernemers leven.

‘Lang leve VABIMPULS!’

Deze middag stond niet in het teken van succesverhalen. Juist de kwesties die ‘schuren’, kwamen voorbij. Zoals wat er allemaal wel en niet past in het landelijk gebied. En de lange wachttijd voor initiatiefnemers voordat er duidelijkheid is. Het ging dan ook veelvuldig over ‘hoe te komen tot succesvolle verbeteracties’. Voordat de aanwezigen de diepte indoken, dropte dagvoorzitter Richard Engelfriet bij de start de stelling ‘Lang leve VABIMPULS!’. Een rondje door de zaal leverde vooral instemming op. Van ‘Een goed initiatief’ en ‘Het is op het juiste moment begonnen, kijkend naar alle recente ontwikkelingen’ tot ‘Je krijgt hulp op je erf zonder gepusht te worden, top!’