Enkel samenwerking brengt boer en maatschappij verder


In oktober 2023 vond een grote VABIMPULS-bijeenkomst plaats waar veel partijen samenkwamen om te praten over de toekomst van het boerenerf en het landelijk gebied.

Kennis, ervaring en ideeën van en voor agrarische ondernemers en overheden werden gedeeld. Terugkerende thema’s: Hoe kunnen we het initiatief in plaats van de regelgeving centraal stellen? Hoe kunnen we het individuele belang en het algemene, bredere belang elkaar laten versterken in plaats van bevechten? Ofwel: Hoe kunnen we met elkaar de nu veelal gehanteerde ‘nee, tenzij’-aanpak ombuigen naar de veel positievere en meer resultaten brengende ‘ja, mits’-aanpak. Gezamenlijk wel te verstaan, waarbij iedereen – agrariërs, overheden en andere partijen – bereid is om letterlijk én figuurlijk over de eigen erfgrens heen te kijken.

“Samenwerking is essentieel”, benadrukt ook Peer Verkuijlen, projectleider van VABIMPULS. VABIMPULS heeft zich in de afgelopen 6 jaar met succes gericht op de individuele begeleiding van en persoonlijke aandacht voor boeren die gestopt waren, wilden stoppen of hulp nodig hadden bij het maken van keuzes voor hun toekomst. Boerenondernemers met hun gezinnen en VABIMPULS zaten samen aan tafel om te praten over essentiële, persoonlijke vragen. Samen werd gezocht naar realistische toekomstperspectieven, om deze vervolgens zo goed mogelijk in te passen in het overheidsbeleid. Peer: “Het is evident dat dit laatste niet haalbaar is zonder samenwerking met andere partijen. Zeker in deze tijd, waarin veel onzeker is en de politiek wispelturig. Zo wacht VABIMPULS op dit moment op verlenging van de regeling in 2024.

Het is juist nu belangrijk om krachten te bundelen en daar waar kan op te trekken met organisaties die ook ondersteuning bieden bij deze processen. Om samen te bewegen naar een oplossing die voor boer en maatschappij aanvaardbaar en bevredigend is, daarbij altijd de menselijke maat hanterend. Dus overleggen en handelen vanuit wederzijds respect en zonder wantrouwen. Dat is de beste, of eigenlijk de enige manier om ergens te komen.”

Twee organisaties waar VABIMPULS regelmatig mee samenwerkt zijn Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en ontwikkelingsorganisatie Ruimte voor Ruimte (RvR), beide gelieerd aan provincie Noord-Brabant. Het GOB kan gronden van een boer overnemen (om deze om te zetten in natuur) en zo een rol spelen bij de herinrichting van bedrijf en erf, overname of beëindiging. RvR kan met name bij bedrijfsbeëindiging en de financiering daarvan faciliteren in woningbouw elders, ‘in ruil’ voor grond van de boer.

Peer: “Het GOB en Ruimte voor Ruimte zijn bij uitstek clubs die ook begrijpen dat je samen verder komt. Beide hebben hun eigen opdracht en doelstellingen, maar ze zijn wel in staat om het grotere belang te zien voor mens en maatschappij. We kunnen elkaar echt versterken.”

In deze Nieuwsflits gaat VABIMPULS tijdens een uitgebreid dubbelinterview in gesprek met de directeuren van beide organisaties.