Alex Datema: Duurzaam zijn wordt een bepalende succesfactor


Alex Datema, directeur van de Food & Agri-divisie van Rabobank Nederland, is een vurig pleitbezorger van een natuurinclusieve, duurzame landbouw. Dat zijn werkgever daarin óók keuzes moet maken, lichtte hij toe op de VABIMPULS-bijeenkomst van 26 oktober jl.

Beeld bij tekst 3

Als melkveehouder en tot voor kort voorzitter van BoerenNatuur kent Alex alle aspecten omtrent een kansrijke toekomst voor het buitengebied. “Ik ben er al langer van overtuigd dat we toe moeten naar een natuurinclusieve, duurzame landbouw”, vertelde hij. De integrale blik van VABIMPULS draagt wat hem betreft bij aan een vitaal, Brabants platteland waarin landbouw en natuur samen optrekken.

Maatschappelijke keuzes

Hij erkende tegelijkertijd de cultuuromslag die daarover nodig is – en al aan het ontstaan is. Niet alleen in de maatschappij maar ook bij de Rabobank. “We gaan steeds meer toe naar de opvatting dat ‘duurzaam zijn’ net zo bepalend is voor het succes van een ondernemer als zijn financiële resultaten. En ja, we krijgen kritiek op onze visie op duurzame landbouw. Velen zeggen dat ze het nu door ons ‘allemaal anders moeten gaan doen’. Maar dat vind ik niet terecht. Het zijn de maatschappelijke keuzes die op het gebied van landbouw zijn gemaakt. Wij bepalen ook niet wat wel of niet kan qua investeringen. In feite bepaalt de directe omgeving van ieder bedrijf nu welke keuzes je hebt voor de toekomst.”

Meer risicobereidheid?

De Rabobank kijkt door alle ontwikkelingen wel anders naar risico’s van agrarische bedrijven dan voorheen, aldus Alex. “Naast klimaat en stikstof kijken we nu ook naar de locatie: waar staat dat bedrijf precies? Dicht bij een woonwijk, dicht bij natuur?” Een ondernemer in de zaal vroeg zich af of de bank wel meewerkt aan investeringen met zulke extra risico’s. Want, zo zei de deelnemer, we moeten juist investeren om klaar te zijn voor de toekomst. Dan is het toch raar als een bank die duurzaamheid promoot, vervolgens de risico’s te groot vindt? Volgens Alex vraagt dit van de bank inderdaad om aanpassingen in het beleid omtrent risicobereidheid. Alex: “We willen onze agrarische klanten die investeren in duurzaamheid daarom ook ondersteunen. Dat doen we bijvoorbeeld met rentekortingen, langere of meer variabele aflossingen en natuurlijk met onze kennis van de sector. Maar het blijft altijd maatwerk.”