Inleiding

Projecten gericht op het behoud of herstel van leefgebieden van prioritaire plant- of diersoorten komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen voor projecten die voorkomen op de maatregelenkaart Biodiversiteit en Leefgebieden en/of bijbehorende toelichting. Het kunnen projecten zijn gericht op uitvoering van maatregelen, op onderzoek naar de uitvoering van maatregelen, of op communicatie en draagvlakvergroting ten behoeve van maatregelen. Alle projecten moeten zijn gericht op het behoud of herstel van leefgebieden van prioritaire plant- of diersoorten in Noord-Brabant.

Voorwaarden

Een belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening is dat het project moet voorkomen op de Maatregelenkaart Biodiversiteit en Leefgebieden en/of de bijbehorende toelichting.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 1 (Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten) van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant.

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 5 februari 2020 tot en met 3 maart 2020. Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Wet- en regelgeving

Algemene subsidieverordening Noord-Brabant
Subsidieregeling natuur Noord-Brabant

Beschikbaar budget:

Voor de projecten gericht op het behoud of herstel van leefgebieden van prioritaire plant- of diersoorten verschilt het beschikbaar budget per onderdeel. Het totale budget is €7.000.000.

Het totaal beschikbare budget voor de venherstelprojecten bedraagt €2.000.000.

Startdatum:

05-02-2020

Einddatum:

03-03-2020

Uiterste indiendatum:

03-03-2020

Formulier

Voorbeeld machtiging
Voorbeeld samenwerkingsverklaring
Verklaring geen financiële moeilijkheden
Aanvraagformulier Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten

Meer informatie

Maatregelenkaart Biodiversiteit en Leefgebieden

Bijgewerkt

04-02-2020

Indieninstantie:

Provincie Noord-Brabant, Subsidies

Bezoekadres:
Brabantlaan 1
5216TV 's-Hertogenbosch

Postadres:
Postbus Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Tel: 073-6808282
subsidie@brabant.nl

Uitvoerende instantie

Provincie Noord-Brabant, Subsidies

Bezoekadres:
Brabantlaan 1
5216TV 's-Hertogenbosch

Postadres:
Postbus Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Tel: 073-6808282
subsidie@brabant.nl


Contact

Natuur - Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten, subsidie