Brabant zijn wij - samen vormgeven aan de toekomst van brabant - Jos van den Broek

Ten geleide,

In de afgelopen maanden, meer dan een jaar inmiddels, draaide het leven om Corona en de problemen die in Nederland en Brabant speelden. In het Interregionaal Beleidsteam (IRBT) ontmoetten de voorzitters van de veiligheidsregio’s, de burgemeesters Jack Mikkers (’s-Hertogenbosch), John Jorritsma (Eindhoven) en Theo Weterings (Tilburg) en ik elkaar.

In onze gesprekken spraken wij ook over het moment dat Brabant om zich heen kon kijken naar de toekomst. Dat alles in het besef dat Corona een virus met onverwachte streken is. Dat is maar weer hard duidelijk geworden. Vanuit toch een voorzichtig optimisme en realiteitszin moeten we wel door.

De onderlinge gesprekken, de ervaringen die we meenamen uit onze contacten en de gesprekken die wij met organisaties, collega’s en het bedrijfsleven leidden tot vragen. Gaat Brabant weer door vanaf het moment waarop de pauzeknop voor onze samenleving werd ingedrukt? Of is er iets echt veranderd?

Corona heeft geleid tot een aantal trendbreuken en ingrijpende gebeurtenissen. Het is een gezondheidscrisis, velen overleden, een sociale crisis die achterstanden verscherpte en een economische crisis. Er is niet één antwoord op de veranderingen. Omdat ‘het’ antwoord niet bestaat zal iedereen in de eigen situatie moeten zoeken naar de gevolgen van die veranderingen en de manier waarop je daarmee omgaat. Maar het is niet ‘ieder voor zich en God voor ons allen’.

Brabant staat voor samen. Brabant zijn wij. We leren van elkaar, zoeken de verbinding en staan elkaar bij. Dat is een proces. Om dat proces van denken en doen te starten is dit essay geschreven. Daar is in de afgelopen weken hard aan gewerkt door Jos van den Broek, directeur van BrabantKennis. Ik wil hem zeer bedanken voor dat werk en complimenteren met het resultaat.

Het essay is een oproep om te spreken. De dialoog te zoeken, in de bedrijven, de sportkantine, op straat. Het gesprek in de wijken en de dorpen en op het marktplein aangaan. Met de gemeenteraad, in provinciale staten. Het gaat om meer dan luisteren, het gaat om doen. Mensen de instrumenten geven om hun situatie aan te kunnen. Ga aan de slag, want Brabant zijn wij!

Ina Adema,
Commissaris van de Koning.

Zie ook