Terug naar het overzicht

Impact op de omgeving

Fijnstof: PM10 concentratie

De fijnstofemissie uit veehouderij is voornamelijk PM10. Landelijk wordt er gestuurd op de fijnstofemissie door het Nationale Samenwerkings-programma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL stuurt op knelpunten. De meeste PM 10 knelpunten worden veroorzaakt door veehouderij, Een knelpunt is een locatie waar meer dan 35 dagen een overschrijding van de fijnstof concentratie norm is. In Brabant de concentratie PM10 het hoogst rondom de Peel.

In 2017 zijn er in Brabant drie gemeenten met een of meer fijnstofknelpunten: Asten, Someren en Woudrichem. 

Ammoniakdepositie

De belangrijkste bron voor ammoniak is de veehouderij. Naast ammoniakemissie uitstallen komt er ammoniak vrij bij de aanwending van mest. In sommige natuurgebieden is de belasting van ammoniak meer dan tweemaal te hoog. Hierdoor worden planten en dieren bedreigd.

De hoogste ammoniakconcentratie in Brabant zit in de veedichte gebieden in het oosten van de provincie.

Terug naar het overzicht