Het infoboard veehouderij geeft inzicht in de cijfers over de veehouderij in Noord-Brabant. Op dit moment zijn er drie thema’s: dieraantallen, stalemissies en impact op de omgeving. Vragen en opmerking kunnen gesteld worden via het contactformulier.