Constateert u bijvoorbeeld legionella of is er een ander probleem met de waterkwaliteit, meld het dan. Ook bij een storing of ongeval bent u verplicht dit te melden.

Meld bouw of verbouwing zwembad

De provincie controleert alle zwembaden en andere zwemgelegenheden die (semi)toegankelijk zijn voor bezoekers. Daarom moet u de bouw van een dergelijke nieuwe zwemgelegenheid melden. Het voordeel van een vroegtijdige kennisgeving is dat de provincie uw plannen kan toetsen zodat u nog eventuele wijzigingen kunt doorvoeren.

Specificaties

Welke gegevens u moet doorgeven bij uw melding, staat in de Regeling Kennisgeving Badinrichtingen (RKB). Naast adresgegevens van de houder, informatie over het type inrichting en bouwspecificaties, gaat het om informatie over de waterzuivering. Ook moet u een aantal (bouw)tekeningen bijvoegen, waaronder een schets van de de waterbehandelingsinstallatie. In het aanmeldingsformulier ziet u om welke tekeningen het gaat.

Procedureaanvraag

De procedureaanvraag gaat als volgt:

  • Aan de hand van het kennisgevingsformulier WHVBZ maakt u bij de provincie kenbaar wat uw plannen zijn. Dit doet u 3 maanden voordat u uw bouwvergunning aanvraagt.
  • De provincie beoordeelt uw plannen en geeft advies over hoe aan de eisen van de WHVBZ te voldoen.
  • Vlak voor de oplevering vindt er nog een opleveringscontrole plaats. Tijdens deze controle bekijkt een toezichthouder of u aan alle eisen van de WHVBZ voldoet.

Zie ook

Documenten en bestanden (1)

Open Links Sluit Links

Contacten (1)

Open Links Sluit Links