Zwemmen in Brabant

Zowel voor binnen, buiten als natuur-zwemgelegenheden gelden strenge normen ten aanzien van hygiëne en veiligheid. De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant ziet hier in opdracht van de provincie op toe.

Zwemmen in Brabant

De provincie Noord-Brabant wijst elk jaar de zwemwaterlocaties in natuurwater aan op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. De aangewezen locaties zijn te herkennen aan de provinciale zwemwater informatie borden en zijn te vinden op de landelijke website www.zwemwater.nl

De definitieve lijst met aangewezen zwemplassen voor zwemseizoen 2019 kunt u ook downloaden.

Zwemseizoen

Tijdens het zwemseizoen (1 mei tot 1 oktober) worden de locaties gecontroleerd. Zo wordt er gekeken of de zwemplas veilig is en er niet te veel afval op de bodem ligt, zoals glasscherven. Ook controleert de provincie de kwaliteit van het water. Als er bijvoorbeeld blauwalgen voorkomen in het water, kan de provincie besluiten om de zwemplas tijdelijk te sluiten. Daarnaast spelen de voorzieningen voor de zwemmers een rol, zoals of de verkleedhokjes in orde zijn.

Negatief zwemadvies

Indien daar aanleiding voor is kan de provincie een zwemverbod of negatief zwemadvies instellen. Zwemmen op locaties die niet op zwemwater.nl voorkomen wordt altijd afgeraden.

Zie ook