Droogte

Daarnaast kan natte natuur benut worden om water op te slaan of versneld af te voeren. Behalve in de natuur worden optimale waterstanden nagestreefd in de landbouw, waterwingebieden en in de steden.