Water stroomt naar De Groote Meer

De 1e kiemplanten van het zeldzame oeverkruid zijn dit jaar al waargenomen. Ook vogels weten het ven te vinden. De heer Cogels, eigenaar van De Groote Meer: “Afgelopen voorjaar waren er dankzij de hogere waterstand weer honderden watervogels op het ven. Deze aantallen hebben we in jaren niet meer gezien. Ook lieten 12 paartjes dodaarzen en zeven paartjes van de geoorde fuut hier hun kroost opgroeien. Dit zijn zeer zeldzame vogels, die bij uitstek op hun plaats zijn in dit bijzondere ven. Als de positieve ontwikkelingen doorzetten, kunnen op De Groote Meer nog veel meer dodaarzen en geoorde futen broeden.

Overschot

Het ven De Groote Meer had te maken met een slechte waterkwaliteit en lage waterpeilen. De toevoerleiding kwam er eind 2016. De leiding vervoert elke winter oppervlaktewater van goede kwaliteit naar het ven. Dit water komt uit een nabijgelegen Vlaamse natuurgebied waar juist een wateroverschot is. Hoeveel er elk jaar naar De Groote Meer stroomt is afhankelijk van de neerslag die valt, in combinatie met de verdamping die plaatsvindt. Vorige winter viel uitzonderlijk weinig neerslag, toch stroomde er nog steeds 186.000 m³ naar het ven toe.

Samenwerking loont

Dit project was alleen mogelijk dankzij internationale, nauwe samenwerking. Evides Waterbedrijf legde de leiding eind 2016 aan namens de samenwerkingspartners Provincie Noord-Brabant (coördinator), Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide, grondeigenaar van De Groote Meer, Waterschap Brabantse Delta, Natuurmonumenten, Gemeente Woensdrecht, Staatsbosbeheer, ZLTO. Daarnaast werken ook veel andere Vlaamse partners mee aan het herstel, waaronder de nabijgelegen Vlaamse gemeenten, Natuurpunt, drinkwaterbedrijf Pidpa, Agentschap Natuur en Bos en landbouwers.

Samen werken we aan een betere natuurontwikkeling van dit bijzondere stukje Brabant. Meer over de natuur en het water op de Brabantse Wal? Bekijk de video

Contact

Natte herfst draagt bij aan herstel De Groote Meer

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.