Grondwateronttrekkingen voor de landbouw

Bent u agrariër en heeft u vragen over beregening? Neem dan contact op met het Waterschap:

Bronbemalingen en saneringen

Voor een bronbemaling (oppompen van grondwater bij bouwwerkzaamheden) of sanering van de bodem kunt u ook terecht bij het waterschap.

Bodemenergiesysteem

Wilt u een bodemenergiesysteem aanleggen voor Koude- en warmteopslag, dan moet u een watervergunning aanvragen via het Omgevingsloket Voor vragen hierover neemt u contact op met uw omgevingsdienst.

Industriële toepassingen en drinkwatervoorziening

Voor industriële toepassingen voor meer dan 150.00 kubieke meter is ook een watervergunning nodig. Hiervoor moet u een watervergunning aanvragen via het Omgevingsloket Voor vragen hierover neemt u contact op met uw omgevingsdienst. Voor industriële toepassingen voor minder dan 150.00 kubieke meter per jaar kunt u terecht bij het waterschap.

Grondwaterheffing

Wie meer dan 150.000 kubieke meter per jaar oppompt betaalt daarvoor provinciale grondwaterheffing. De regels vindt u in de Verordening grondwaterheffing Noord-Brabant

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links