De provincie brengt alle aspecten in kaart van de weg en werkt hierbij nauw samen met gemeenten Halderberge en Etten-Leur om tot een gedragen ontwerp te komen. Daarnaast is er overleg met omwonenden, het waterschap, OV-bedrijven en andere belanghebbenden. 

Hoe nu verder?

Uit deze overleggen en onderzoeken heeft de provincie veel bruikbare informatie ontvangen. Daarnaast heeft de provincie aan beide gemeenteraden een toelichting gegeven op het doorlopen proces en de huidige stand van zaken. Deze presentaties vindt u onderaan deze pagina. Alle uitkomsten en informatie worden momenteel verwerkt tot een voorkeursontwerp. Dit zal tijdens een informatiebijeenkomst worden gepresenteerd en toegelicht. Hierna start de provincie met het opstellen van een bouwcontract ter voorbereiding van de realisatiefase.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u deze stellen via n640@brabant.nl.

Contact

N640 Oudenbosch-Etten-Leur

Zie ook