Die gaan onder andere over de kruising met de Ketenbaan, de kruising met de nog te realiseren snelfietsroute tussen Breda en Tilburg en de spoorwegovergang in combinatie met de verkeerslichten die daar vlakbij staan. Het projectteam werkt samen met ProRail en de gemeenten Gilze-Rijen en Oosterhout aan een ontwerp dat oplossingen biedt voor alle vraagstukken. In november 2018 heeft het projectteam het voorkeursontwerp gepresenteerd wat voortkwam uit een planstudie naar de weg.

Planning

Het voorkeursalternatief voor de weg is vastgesteld. Over deze varianten leest u in de nieuwsbrief van november 2018. Om de verkeersveiligheid te verhogen, met name bij de Ketenbaan in Oosterhout, is het wenselijk de aanpassingen aan de weg zo spoedig mogelijk te realiseren. Voor de voorbereiding van een spooronderdoorgang t.h.v. Rijen is echter meer tijd benodigd dan voor het regulier onderhoud aan de weg. Daarom is gekozen om het project op te delen in twee losse projecten: één voor de spooronderdoorgang i.c.m. de kruising Nassaulaan en één voor de rest van de N631. Momenteel wordt de opstart gemaakt voor beide deelprojecten om het contract op te stellen waarmee een aannemer wordt gezocht die het werk daadwerkelijk kan realiseren.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het project N631, mail dan naar n631@brabant.nl. Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Contact

N631 Gilze-Rijen - Oosterhout

Zie ook