De gemeente Gemert-Bakel en de provincie leggen de randweg Noord-Om samen aan. De gemeente Gemert-Bakel zit in het provinciaal kernteam voor de realisatie en voert omgevingsmanagement. De provincie heeft de algehele regie over het project.

De werkzaamheden:

  • Aanleg van circa 1,6 km nieuwe weg tussen de Boekelseweg (N605) en de Peeldijk/ Oost-Om (N272) -Aanleg van 3 nieuwe rotondes
  • Aanpassen van de aansluitende wegen Boekelseweg, Handelseweg en Peeldijk/Oost-Om
  • Aanleg van een fietsviaduct: Er wordt een fietsviaduct over de Noord-Om ter hoogte van de Lieve Vrouwesteeg aangelegd. Het behoud van deze cultuurhistorische route is belangrijk voor de noord-zuid verbinding tussen Gemert en Handel. Inmiddels is deze route ook onderdeel van de fietsroute Breuken Beleven, die in december 2014 is opgeleverd.
  • Natuurcompensatie: Voor de aanleg van de randweg moet natuur op die plek wijken of wordt op andere plaatsen verstoord. Daarom is er sprake van natuurcompensatie. Een deel is al gecompenseerd ter hoogte van natuurcentrum De Specht. Een ander deel komt langs de weg zelf in de vorm van beekherstel van de Peelse Loop. De Peelse Loop wordt langs het hele tracé van de Noord-Om als beekherstel ingericht. 
  • Beekherstel Peelse Loop: Waterschap Aa en Maas en de gemeente Gemert-Bakel werken al een aantal jaren samen aan de Peelse Loop om te komen tot een meer natuurlijke beekloop. Tussen 1995 en 2004 is -over een traject van zo’n 3,5 kilometer- een van de eerste ecologische verbindingszones van Brabant ingericht, deels ter hoogte van de bebouwde kom van Gemert. De uitvoering van het beekherstel-project Peelse Loop wordt nu afgerond. Daarom is het ontwerp en de uitvoering van de beek met een totale lengte van 8 kilometer in negen trajecten verdeeld. Twee trajecten worden gelijktijdig met de Noord-Om uitgevoerd. Na het afronden van de bijbehorende procedures en aanbestedingen worden de overige trajecten uitgevoerd.

Uitvoering

Op 13 december 2016 is het contract voor de aanleg van de Noord-Om tussen de provincie en BAM Infra B.V. uit Helmond ondertekend. BAM is gestart met het maken van een definitief ontwerp van de randweg. Vanaf mei 2017 starten de werkzaamheden buiten. Als alles meezit, kan het verkeer hopelijk eind 2017 van de randweg en het fietsviaduct gebruikmaken. Daarna volgt nog het aanplanten van het groen. Dat is medio 2018 klaar.

 

Zie ook