N395

In 2013 is in de planstudie N395 onderzocht hoe de problemen op de N395 het beste opgelost kunnen worden. De verkeersveiligheid op de N395 moet worden verbeterd, vooral voor fietsers. Ook de oversteekplaatsen in de dorpen en de doorstroming op de weg moeten aangepast worden en waar mogelijk worden maatregelen genomen om de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. Tot slot is het asfalt van de N395 toe aan vernieuwing.

Maatregelen voor de N395:

Om deze doelen te bereiken, neemt de provincie de N395 stevig onder handen. De weg wordt opnieuw ingericht en dat betekent dat onder andere deze maatregelen worden doorgevoerd:

 • De weg wordt uniform ingedeeld binnen en buiten de bebouwde kom. Het autoverkeer en langzaam verkeer worden overal van elkaar gescheiden. 
 • De aansluiting van de N269 op de N395 in Hilvarenbeek wordt verbeterd. Er komt een kluifrotonde (twee rotondes die met elkaar verbonden zijn), die de doorstroming en de veiligheid op de weg verbetert.
 • De oversteekplaats bij Diessen blijft behouden.
 • De oversteekplaats in Oostelbeers blijft vooralsnog behouden. Op grond van toekomstige ontwikkelingen (bijvoorbeeld de Uni-locatie) zou deze oversteekplaats nog heroverwogen kunnen worden. 
 • Van de oversteekplaats in Middelbeers wordt weinig gebruik gemaakt. Deze komt daarom te vervallen. Bestudeerd wordt of het hele kruispunt met verkeerslichten kan worden geregeld.
 • Er komt stil asfalt binnen de bebouwde kommen.
 • De maximumsnelheid op het 60 kilometer per uur-tracé ten oosten van Diessen wordt 80 kilometer per uur. 

en

 • De fietspaden in de kommen van Middelbeers en Oostelbeers worden verbreed.
 • De provincie gaat de bebouwde komgrens tussen Middelbeers en Oostelbeers samenvoegen. De snelheid wordt hier verlaagd naar 50 km/u.
 • Het fietspad tussen Oostelbeers en Oirschot wordt tweerichtingsverkeer en komt geheel aan de noordzijde van de N395 te liggen.
 • de aansluiting van industrieterrein De Scheper op de N395 wordt omgebouwd. De provincie wil de Wintelresedijk aansluiten op deze kruising en de bestaande oversteek laten verdwijnen. De kruising wordt in de toekomst geregeld met verkeerslichten.
 • De aansluiting A58  wordt aangepast om het fietspad in twee richtingen te kunnen aanleggen. Hier komt ook een vrije rechtsaf-strook vanaf Oostelbeers richting Eindhoven. 
 • De provincie onderzoekt het aanleggen van een solarfietspad bij de aansluiting N395-A58 bij Oirschot. De zonne-energie die wordt opgewekt door de fietsers die het fietspad gebruiken, kan worden ingezet om de verkeerslichten aan te sturen.

Toekomstige weg N395

Van de toekomstige weg zijn animaties gemaakt die u kunt bekijken (op youtube):

Planning voor de N395

wanneer wat
najaar 2017 start ruimtelijke procedures en grondverwerving. Opstellen van het contract voor de aannemer.
voorjaar 2018 aanbesteding contract voor het werven van de aannemer
na zomer 2018   gunning van het werk
najaar 2018  voorbereiden wegwerkzaamheden door de aannemer 
voorjaar 2019  De (waarschijnlijke) start van de herinrichting 

Zie ook

Documenten en bestanden (27)

Open Links Sluit Links

Contacten (1)

Open Links Sluit Links