N324 N324 N324 N324 N324 N324 N324 N324 N324 N324
  • Zo worden er nieuwe rotondes gebouwd en bestaande en nieuwe kruisingen krijgen geavanceerde verkeersregelinstallaties.
  • Het aantal aansluitende zijwegen en inritten van percelen vermindert ten behoeve van de verkeersveiligheid.
  • Daarnaast komen er mogelijkheden om langzaam verkeer te passeren.
  • Ook kunnen fietsers en voetgangers de weg straks makkelijker oversteken.

Bij de realisatie worden bestaande materialen hergebruikt. Verder worden in het asfalt duurzame bindmiddelen toegepast. De provincie voert de werkzaamheden in fases uit.

Realisatie

De werkzaamheden zijn op 16 mei 2018 gestart. Het project is onderverdeeld in werkvakken:

  • Het werkvak tussen knooppunt Paalgraven tot en met de aansluiting met de N277 zal als eerste aan de beurt zijn. 
  • Daarna is de weg tussen de aansluiting met de N277 tot aan Grave aan de beurt. 
  • In het voorjaar van 2019 volgt het deel van de weg ter hoogte van Grave.
  • De rotonde bij de Tolschestraat in Velp en de nieuwe locatie van tankstation Tango bij de Industriestraat in Grave worden als laatste gemaakt.

Bestemmingsplannen N324

De 3 bestemmingsplannen ‘Herinrichting N324-gedeelte Landerd’, ‘Herinrichting N324-Rotonde Palmstraat’ en ‘Herinrichting N324-gedeelte Grave’ zijn onherroepelijk. De bestemmingsplannen kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tankstation Tango moet plaatsmaken om de rotonde bij de Tolschestraat te maken. De beoogde nieuwe locatie van het tankstation is de hoek N324-Industriestraat in Grave. Voor zowel de locatie van het tankstation als de rotonde Tolschestraat-Zandkruiersweg worden nu het voorontwerp en het bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan wordt begin 2019 ter inzage gelegd voor eventuele inspraakacties. Verwachte publicatie Voorontwerpbestemmingsplan januari 2019.

Contact

N324 Oss-Grave

Zie ook