• Nieuwe rotondes en bestaande en nieuwe kruisingen hebben nu geavanceerde verkeersregelinstallaties.
  • Minder aansluitende zijwegen en inritten van percelen ten behoeve van de verkeersveiligheid.
  • Maatregelen om langzaam rijdend verkeer te passeren.
  • Ook kunnen fietsers en voetgangers de weg makkelijker oversteken.

Bij de realisatie zijn bestaande materialen hergebruikt. ook zijn in het asfalt duurzame bindmiddelen toegepast. .

Realisatie

De werkzaamheden zijn op 16 mei 2018 gestart en woensdag 15 mei 2019 vond de feestelijke opening van de vernieuwde, slimme N324 plaats.

Vervolg N324

Op dit moment wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen voor de volgende en laatste fase van de reconstructie N324. Deze laatste fase bestaat uit de aanleg van een rotonde bij de Tolschestraat waarvoor tankstation Tango moet plaatsmaken. De beoogde nieuwe locatie van het tankstation is de hoek N324-Industriestraat in Grave. Voor zowel de locatie van het tankstation als de rotonde Tolschestraat-Zandkruiersweg is sinds 16 januari 2019 het Voorontwerpbestemmingsplan opgesteld.

De (voorlopige) planning voor de bestemmingsplanprocedure is als volgt:

  • van 29 mei 2019 tot en met 9 juli 2019 als ontwerp ter inzage en open voor zienswijzen;
  • behandeling van het definitieve plan op 16 september 2019 in de gemeenteraad;
  • beroepstermijn van 3 oktober 2019 – 13 november 2019.
  • Verwachte start aanleg rotonde Tolschestraat: voorjaar 2020.

Contact

N324 Oss-Grave

Zie ook