Tekening N282 alternatief 5

Aanpassingen aan de N282:

  • de N282 wordt vanaf de kruising met de Oosterhoutseweg tot aan de Baron van Voorst tot Voorstweg verbreed naar 2x2 rijstroken. (Het gedeelte op grondgebied van de gemeente Tilburg is inmiddels gerealiseerd)
  • Ten westen van Hulten komt een afbuiging naar het zuiden. Deze korte omlegging sluit aan op de Burgemeester Ballingsweg. Die sluit vervolgens aan op de Burgemeester Letschertweg. Ook dit deel van het traject wordt verbreed naar 2x2 rijstroken.
  • Hulten wordt autoluw gemaakt.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voor de weg is op 20 februari 2017 vastgesteld. Omwonenden en overige belanghebbenden konden dit plan inzien tot 27 juni 2017. Er is een aantal beroepen op het bestemmingsplan ingediend bij de Raad van State. Daarnaast is er een aantal beroepen ingediend tegen de vastgestelde hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder. De Raad van State zal deze beroepen gelijktijdig in behandeling nemen. Dit gebeurt naar verwachting in januari 2019. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is en alle benodigde gronden zijn aangekocht, start de provincie met de uitvoering van de werkzaamheden. Deze kunnen naar verwachting dan eind 2019 starten.

Fietsbrug

De gemeente Tilburg neemt het voorbereiden en aanleggen van de fietsbrug over de Burgemeester Letschertweg voor haar rekening. De fietsbrug komt zo’n 125 meter noordelijk van de kruising van de Burgemeester Letschertweg met de N282. De gemeente Tilburg startte, tegelijk met de ruimtelijke procedure in Gilze en Rijen, met de bestemmingsplanprocedure voor deze brug. Ten westen van de nieuwe fietsbrug treft de gemeente Gilze en Rijen voorbereidingen voor het herinrichten van de Oude Baan. Deze weg wordt straks onderdeel van de nieuwe fietsroute. Voor vragen over de aanleg van de fietsbrug en de herinrichting van de Oude Baan kunt u terecht bij de gemeente Gilze en Rijen of de gemeente Tilburg.

Wilt u meer weten over project N282 neem dan contact op of meld u aan voor de nieuwsbrief

Contact

N282 Rijen, Hulten, Reeshof

Zie ook